89 uczennic i uczniów z siedmiu szkół z terenu naszej gminy było uprawnionych do rozpoczęcia  dzisiaj egzaminu ósmoklasisty. Chociaż nie można go nie zdać, to jednak wynik jest ważny, bo może decydować o przyjęciu do wybranej szkoły średniej.

Egzamin potrwa do czwartku, a w każdy kolejny dzień ósmoklasiści będą się zmagali z zdaniami z różnych przedmiotów. Dzisiaj o godz. 9:00 rozpoczęli egzamin z języka polskiego, mając na jego napisanie 120 minut Jutro tj. w środę zmierza się z zadaniami z matematyki, a czas na ich rozwiązanie to 100 minut. W czwartek trzeba się będzie wykazać znajomością języka obcego nowożytnego, mając na to 90 minut. W tym ostatnim przypadku zdecydowana większość zdających wybiera język angielski.

W naszej gminie najwięcej ósmoklasistów jest w SP w Korzennej (30 osób), na drugim miejscu pod tym względem jest SP w Mogilnie (17), a na dalszych miejscach są: SP w Koniuszowej i SP w Lipnicy Wielkiej (po 13 osób), SP w Jasiennej (8), SP w Miłkowej (5), SP w Siedlcach (3).

W przypadku egzaminu ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, co znaczy, że nie można go nie zdać. Warto jednak postarać się o jak najlepszy wynik, bo w procesie rekrutacji do szkół średnich może być decydujący o przyjęciu do wybranej szkoły.