Osobliwością tutejszą jest Rezerwat Przyrody Nieożywionej Diable Skały.Utworzony został on w 1953 roku a jego powierzchnia wynosi 16,7 ha. W przyszczytowej partii wzgórza położonego na północ od Bukowca znajduje się kilka skałek i ścian skalnych. Budują je fliszowe utwory piaskowcowo-zlepieńcowe należące do serii piaskowców ciężkowickich. Skałki są różnej wielkości i posiadają osobliwe kształty, takie jak baszta, grzyb, ambony i stąd zwane są Diablimi Skałami. Głazy skalne są wspaniałymi ścianami ćwiczeniowymi dla miłośników wspinaczki. Pośród, północnych zboczy wzgórza znajduje się wylot jaskini zwanej Diablą Dziurą. Posiada ona około 320 m korytarzy. Ciekawostką jest, że jaskinię tę zamieszkuje największa w Polsce kolonia ginącego gatunku nietoperzy „podkowca małego”.

Porastające okoliczne wzgórza lasy przyciągają co roku grzybiarzy, myśliwych w sezonie polowań oraz amatorów zbierania wspaniałych, zdrowych jagód. Inną miejscowością posiadającą walory turystyczne jest Mogilno, w której to znajduje się rezerwat leśny. Rezerwat ten o powierzchni 35 ha został utworzony w 1963 roku. Położony jest na stoku Góry Jodłowej na wysokości od 600-700 m. Zaistniał dla ochrony naturalnego stanowiska cisów jako jednego spośród innych gatunków drzew prawnie chronionych w naszym kraju. Na terenie rezerwatu rośnie około 800 okazów cisów, z których niektóre osiągają wysokość 9 m. Pod względem pokroju cisy przedstawiają różne formy jednopienne, kilkupienne oraz krzaczaste. Jest to jedno z najcenniejszych stanowisk naturalnych cisa w naszym kraju.