Nazwa wsi KORZENNA została nadana prawdopodobnie przez Króla Kazimierza Wielkiego, który często przebywał na tych terenach polując na zwierzynę.Korzenna była dawniej wsią szlachecką. W 1357 roku należała do rodu Strzemieńczyków herbu Strzemię, którzy od nazwy posiadanej wsi przybrali nazwisko Korzeńscy. Od roku 1629 Korzenna należy do rodu Strońskich. Po nich w 1788 roku przechodzi w ręce Koczanowiczów. Aleksander – Józef Koczanowicz umierając dzieli majątek pomiędzy swoje dzieci, które na przestrzeni 30 lat wysprzedają ziemię chłopom. Dwór nie konserwowany zawala się, ginie bezpowrotnie ród szlachecki, wskutek tego wieś staje się wolną – niezależną od dworu.

Po drugiej wojnie światowej Korzenna bardzo szybko zmienia się pod każdym względem. Bezpowrotnie z pejzażu wsi znikają drewniane chaty, powstają nowe murowane budowle o większym udogodnieniu dla potrzeb mieszkalnych i gospodarczych.

Korzenna staje się Gminą 1 stycznia 1973 roku. Tu mieści się siedziba Gminy, Poczty, Policji, Ośrodka Zdrowia wraz z apteką, Banku Spółdzielczego oraz Gminnej Spółdzielni „SCH”.

W szybkim tempie rozwija się szkolnictwo.Oświata w Gminie Korzenna jest niezmiennie priorytetem, gdyż myślimy o przyszłości tej bliskiej i tej dalekiej. W roku 1997 zostaje oddana do użytku nowa, piękna i duża szkoła w Korzennej, w której obecnie mieści się Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

Zmodernizowane zostały Zespoły Szkół w Lipnicy Wielkiej, Mogilnie i Siedlcach, Szkoły Podstawowe w Janczowej, Łęce i częściowo w Trzycierzu.