URZĄD GMINY KORZENNA

Nr tel.: (18) 440 66 10  (18) 440 66 30Adres: Korzenna 325, 33-322 KorzennaAdres e-mail: gmina@korzenna.plNr rachunku bankowego: 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 Bank Spółdzielczy w Grybowie O/Korzenna Dane do faktury:Nabywca:Gmina Korzenna, 33-322 Korzenna 325NIP: 734-34-83-272Odbiorca:Urząd Gminy Korzenna, 33-322 Korzenna 325Godziny pracy: Urząd: Pon. 8.00 – 16.00, Wt.-Pt. 7.15 – 15.15Adres skrytki epuap:p01l1tma6d

 

Wójt Gminy Korzenna – mgr Leszek Skowron

Zastępca Wójta – mgr inż. Krzysztof Ogorzałek

Sekretarz Gminy – mgr inż. Beata Semla

Skarbnik Gminy –  mgr Iwona Rola – Małecka

 

 

RADA GMINY

Adres e-mail:rada@korzenna.pl

 

Przwodniczący Rady Gminy – mgr inż. Szymon Semla

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Fornagiel

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Andrzej Łukasik