Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Korzenna, na działce ewidencyjnej nr 86/1

 

Załączniki dostępne na BIP