Wydarzenie organizowane wspólnie przez Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego w Mogilnie oraz Ochotniczą Straż Pożarną Mogilno – KSRG. wprogramie wiele atrakcji na świeżym powietrzu! Na zakończenie piknik, wieczorem impreza z DJ-em BUMII.