Na najbliższą sobotę zaplanowano oficjalne oddanie do użytku sali gimnastycznej przy SP w Janczowej oraz sąsiadującego z nią boiska wielofunkcyjnego. Wydarzenia ma charakter otwarty i jest adresowane do wszystkich mieszkańców.