ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BUKOWCA I TRZYCIERZA NA ZEBRANIA WIEJSKIE

Sołtysi wsi serdecznie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniu 16 czerwca 2024 roku (tj. niedziela) :

  • w BUKOWCU o godz. 18:00 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bukowcu,
  • w TRZYCIERZU o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Trzycierzu.

Tematem zebrania będzie przyjęcie wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówienie spraw bieżących wsi.

Sołtysi wsi
Helena Biel
Jan Świerad