Gmina Korzenna i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej podpisały porozumienie współpracy z Realizatorem krajowym Programu „Aktywna Szkoła” na realizację  Zadania Aktywny Weekend. 

AKTYWNY WEEKEND to zajęcia sportowe w soboty i niedziele będące szansą na dodatkową aktywność dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.  Aktywności sportowe prowadzone są na terenie szkół pod okiem wykfalifikowanej kadry i trenerów w wymiarze 50 godz. w soboty i niedziele, a w czasie wakacji nawet do 150 godz. ( również w tygodniu). Jest to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo.

 

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach Aktywnego Weekendu więcej dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Korzenna :

  • zadba o swoją sprawność i zdrowie,
  • skorzysta z alternatywnej formy spędzania wolnego czasu,
  • będzie mogło rozwijać swoje pasje i umiejętności,
  • stworzy dodatkową przestrzeń na efektywne spędzanie czasu z rówieśnikami oraz rodziną,
  • pozna wartość aktywnego odpoczynku,
  • obniży poziom stresu i agresji,
  • podniesie wiarę w siebie i własne możliwości.

 

Udział w zajęciach realizowanych w ramach Zadania Aktywny Weekend jest bezpłatny.

Zajęcia mają charakter ogólnodostępny.

Treningi sportowe realizowane w ramach przedmiotowego Zadania odbywają się na : hali sportowej w Trzycierzu oraz na hali sportowej w Korzennej w okresie od 1 maja 2024r. do 30 listopada 2024 r. 

Szczegółowe informacje dostępne na Hali sportowej w Korzennej, zapraszamy do udziału. 

 

Zadanie jest Dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.