Ponad 90 wniosków o dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków złożyli mieszkańcy w ciągu pierwszych trzech tygodni od uruchomienia „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna”. Zakłada on możliwość uzyskania pomocy w wysokości do 10 tys. zł.

Wymagane w regulaminie programu dokumenty można było składać od 30 kwietnia br. Zainteresowani pozyskaniem dotacji nie zwlekali i już od pierwszych dni do urzędu zaczęły trafiać wnioski. Większych kłopotów z ich przygotowaniem nie było, bo zasady są możliwie proste. – W razie wątpliwości wnioskodawcy konsultowali się przed złożeniem dokumentów – mówi Gabriela Sternal z Urzędu Gminy Korzenna.

W pierwszych dniach składano nawet 10 wniosków dziennie, potem było ich kilka każdego dnia. W efekcie w ciągu trzech tygodni przyjęto 93 wnioski. Zagwarantowane w tegorocznym budżecie gminy pieniądze na ten cel pozwalają na realizację około 100 wniosków przy założeniu, że każdy z nich opiewać będzie na maksymalną kwotę dofinansowania.

Złożone dotychczas wnioski pochodzą od mieszkańców praktycznie z wszystkich sołectw na terenie gminy. O wsparcie zwracają się zarówno mieszkańcy sołectw mających już sieć kanalizacyjną takich jak np. Korzenna czy Wojnarowa, jak również tych sołectw, w których kanalizacji nie ma takich jak: Janczowa, Miłkowa czy Bukowiec. Ocena wniosku powinna nastąpić w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Regulamin programu wraz z formularzem wniosku jest do pobrania tutaj.