NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021 

#LiczySięKażdy

 

 ________________________________________________________________________________________

 

NSP’2021 AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE

Szanowni Państwo,

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminyw województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/  

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.

 

W odnośniku poniżej znajduje się regulamin:

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE”

_________________________________________________________________________________________

 

 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

 

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

 

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

 

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:

·      osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

·      mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Metody przekazywania danych:

·      samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;

·      w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;

·      w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

 

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

 

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

·      urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,

·      urzędy wojewódzkie,

·      urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

 

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

 

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

 

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e‑mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl. 

 

 

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021 r.

 

INFORMACJA

 Termin składania ofert na rachmistrza spisowego przedłużony do 16 lutego! 

Przypominamy o trwającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 roku spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert upływa: 16 lutego 2021 r.

 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

Gminnym Biurze Spisowym w Korzennej, 

z siedzibą w Urzędzie Gminy Korzenna 325, 33-322 Korzenna

 

 

Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

 

Czym jest spis? 

 

Jakie dane będziemy zbierać? 

 

Bezpieczeństwo danych 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. znajduje się tutaj.

 

Ważne załączniki:

 

1. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2. Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

3. Formularz do pobrania – oferta kandydata na rachmistrza spisowego