Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:             018 4406622
nr fax:                      018 4417039
e-mail:                    gmina@korzenna.pl
 

Formularze wniosku
Pisemny wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty

Wniosek o odtworzenie

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające fakt zaginięcia lub zniszczenia aktu

Dokumenty, które mogą udowodnić dane osoby, której akt ma być odtworzony
 

Opłata skarbowa
< >Wniosek – wolny od opłaty skarbowej.Za każdy załącznik – wolne od opłaty skarbowej.Decyzja 50 zł.Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po przedłożeniu kompletu dokumentów
 

Tryb odwołania
Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 

Podstawa prawna
Art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./