Kolonia nietoperzy mająca swoje siedlisko w „Diablej dziurze” (zimą) i na strychu kościoła w Bukowcu (latem) przekracza nawet 120 osobników, co plasuje ją wśród najważniejszych jaskiniowych zimowisk nietoperzy w Polsce. Piknik i sympozjum naukowe organizowane w Bukowcu pozwalają z informacją o tych rzadkich ssakach dotrzeć nie tylko do mediów lokalnych, ale także regionalnych i ogólnopolskich. Zaangażowanie niektórych mieszkańców Bukowca przy finansowej pomocy gminy doprowadziło do wydania folderu opisującego osobliwości rezerwatu oraz jego mieszkańców.