Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:               0-18 4406622
nr fax:                         0-18 4417039
e-mail:                       gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty

Podanie

Dowód osobisty do wglądu lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby wybierającej  odpis
 

Opłata skarbowa
Podanie – wolne od opłaty skarbowej.Odpis skrócony             –   22 zł.Odpis zupełny               –   33 zł

Termin załatwienia sprawy
Odręcznie
Podstawa prawna
Art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./