Referat załatwiający sprawę: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu nr tel.: 018 4406623 nr fax.: 0-18 4417039 e-mail: gmina@korzenna.pl  Druki: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego /Pu-E-2/ zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące lub wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad miesiąc /Pu-E-4/ można otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej: zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RPzgłoszenie powrotu z zagranicy. Wypełniony i osobiście podpisany druk należy przedłożyć w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Korzenna.  Wymagane dokumenty: < >Prawidłowo wypełniony drukDowód OsobistyKsiążeczka WojskowaOpłaty: Wymienione czynności nie podlegają opłacie.  Termin załatwienia sprawy: Wymeldowanie dokonywane jest w dniu zgłoszenia. Po dokonaniu wymeldowania zostaje wydane zaświadczenie potwierdzające wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłoszenia i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych /Dz.U. Nr 236, poz. 1999 z późniejszymi zmianami/.