Mimo że złożone przez mieszkańców wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków najprawdopodobniej opiewają na sumę przekraczającą już tegoroczne możliwości budżetu, to nabór nie zostanie wstrzymamy. – Będę wnioskował o zwiększenie puli na ten cel – zapowiedział wójt Leszek Skowron.

W ciągu niespełna dwóch miesięcy od ogłoszenia naboru do Urzędu Gminy Korzenna trafiło 114 wniosków. Zakładając, że każdy opiewałby na maksymalną kwotę wsparcia tj. 10 tys. zł, to zaplanowana w budżecie gminy pula na ten cel w wysokości 1 mln zł zostałaby wyczerpana. Nabór wniosków trwa jednak nadal.

Jak objaśniał podczas ostatniej sesji Rady Gminy Korzenna wójt Leszek Skowron z jednej strony warto mieć rezerwę na wypadek, gdyby nie wszystkie wnioski spełniały formalne wymagania, a ponadto z uwagi na duże zainteresowanie dofinansowaniem do Rady Gminy trafi wniosek o zwiększenie budżetu na ten cel.

Uchwalony w poprzedniej kadencji „Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna” adresowany jest do tych właścicieli domów prywatnych, którzy nie mogą liczyć na podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Ogólnie rzecz ujmując dotyczy to tych obszarów gminy, które charakteryzują się niską gęstością zaludniania, powodującą, że budowa sieci byłaby tam ekonomicznie nieuzasadniona, a uzyskanie dofinansowania na realizację tego typu inwestycji z przyczyn formalnych nie wchodziłoby w grę.

Zainteresowani skorzystaniem z oferty programu formularz wniosku i szczegółowy regulamin mogą pobrać tutaj