Ogłoszenie w sprawie przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Mogilnie oraz pod nazwą „Prowadzenie Klubu „Senior

Pliki do pobrania