Gmina Korzenna realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr oraz Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)

 

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna”

 

Informacje o projekcie

 

 

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe”

 

 

Informacje o projekcie

 

Cykl szkoleń informacyjno-edukacyjnych – wymiana kotłów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Projektów finansowanych z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna  w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzytujące paliwa stałe w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna  w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzytujące paliwa stałe w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna  w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzytujące paliwa stałe w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna  w sprawie ustalenia termin składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa sałe w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna w stawie ustalenia terminu składnaia wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe w ramach Projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

 

– Ogłoszenie o wydłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – paliwa stałe

 

– Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie terminy składania wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie terminu składania wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w  gospodarstwach domowych – paliwa stałe

 

PLIKI DO POBRANIA:

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu udzielania dotacjiWniosek o udzielenie dotacjiOświadczenie WnioskodawcyOświadczenie WspółwłaścicielaUmowa o udzielenie dotacjiWniosek Inwestora o rozliczenie dotacjiPrzykładowy protokół odbioru do rozliczenia dotacji – paliwa gazowePrzykładowy protokół odbioru do rozliczenia dotacji – paliwa stałeDeklaracja uczestnictwa w projekcieOświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychKlauzula informacyjnaList Wicemarszałka Tomasza Urynowicza do mieszkańców województwa małopolskiego