Zbiórka odpadów komunalnych

Wójt Gminy Korzenna informuje, że od 1 lipca 2013 na terenie Gminy Korzenna obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem z poboczy dróg według ustalonych tras. Selektywnie zebrane odpady można również oddać w utworzonym punkcie, przy Urzędzie Gminy Korzenna, czynnym w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 8:00 do 14:00 zgodnie z określonymi zasadami odbioru. W ramach opłaty mieszkańcy otrzymają od sołtysów worki na poszczególne rodzaje odpadów wraz z kodami kreskowymi. Kody kreskowe należy naklejać na otrzymanych worka. Opłaty za odbiór odpadów należy samodzielnie dokonać, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji u Sołtysa  na rachunek bankowy.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Korzenna – tel. 18 440 66 35,

na stronie internetowej www.korzenna.pl lub u Sołtysa Wsi

 

 

 

 Nr rachunku bankowego Gminy Korzenna do wpłat za odpady komunalne ( śmieci)

04 8797 1026 0020 0200 0071 0182

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korzenna dostępne na

BIP (kliknij tutaj) 

Zapobieganie powstawania odpadów:

http://ekoszyk.mos.gov.pl/

http://naszesmieci.mos.gov.pl/