Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Utworzenie Młodzieżowego Centrum Dziennikarstwa w Centrum Kultury w Korzennej

 

„Studio grafiki – pomysł na medal”

informacje o projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mały człowiek – aktywny obywatelStowarzyszenie JASIENIANKI z Jasiennej

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciekarta zgłoszeniowapodsumowanie projektu

„Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z KorzennejStowarzyszenie KORZENIE z Korzennej

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciekarta zgłoszeniowa

„Akcja aktywacja – młodzi do dzieła!

Stowarzyszenie OSP Mogilno

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciekarta zgłoszeniowa

„Małe inicjatywy, duże zmiany – młodzi aktywni w Gminie Korzenna

Stowarzyszenie Mogilskie Cisy  z Mogilna

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciekarta zgłoszeniowadeklaracja uczestnictwa w projekciepodsumowanie projektu

„Obywatele kultury nie znają granic”Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej

 

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciedeklaracja uczestnictwakarta zgłoszeniowa

 

„Akademia aktywnego seniora”Stowarzyszenie Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów „Belfer” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej

 

informacja o projekcieregulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciekarta zgłoszeniowa

 

„ Młodzi aktywni – to proste”

infomacje o projekcie

regulamin naboru

karta zgłoszeniowa

podsumowanie projektu

 

Podsumowanie projektu:

Afrykańskie rytmy- informacjazdjęcia

Świat w oczach młodych i utalentowanych- informacjazdjęcia

Zostań małym lub dużym dziennikarzem- informacjazdjęcia

Rozwiązujemy problemy!- informacjazdjęcia

„Dziecięca wioska marzeń” – Stowarzyszenie „Mogilskie Cisy”

informacje o projekcie

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) – Oś IV LEADER

Dożynki Korzeńskie – LEADER 28.08.2011Zakup instrumentów muzycznych dla uczestników kółka muzycznego w Centrum Kultury w Korzennej kultywującego miejscowe tradycje muzyczne – LEADER 01.08.2012 – 31.09.2012Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą Dożynki 2012 – LEADER 26.08.2012Zakup sceny – LEADER 01.10.2012 – 31.11.2012Promowanie lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem hali namiotowej podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Korzenna – LEADER 01.05.2012 – 30.09.2012Zakup instrumentów smyczkowych i fortepianu do istniejącej świetlicy w Siedlcach – LEADER 2014

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

 

„Fortuna kołem się toczy” – POKL 01.10.2011 – 31.03.2012„My name is Zosia” – POKL 01.09.2011 – 30.07.2012„Roztańczone nutki” – POKL 01.09.2011 – 30.07.2012„Na tropie sukcesu” – POKL 01.07-31.10.2011„Damy radę” – POKL 01.06.2011 – 31.10.2011„Pociąg do pracy” – POKL 01.04.2011 – 30.09.2011„Siła w tradycji” – POKL 01.10.2010 – 30.06.2011„Hello Kitty” – POKL 01.09.2010 – 30.06.2011

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) – Oś III Odnowa i rozwój wsi

Wyposażenie Domu Kultury w Jasiennej – PROW 17.08.2011 – 20.03.2012Modernizacja i Rozbudowa Domu Kultury w Jasiennej – PROW 2010-2011Doposażenie dworu i pracowni warsztatowych w Korzennej – PROW 13.05.2013-31.12.2013Wyposażenie i modernizacja Domu Kultury w Wojnarowej – PROW 2014

 

                                                        

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Beskidzki Raj Kulturalny – cykl wydarzeń promujących unikatowe walory kulturowe pogranicza polsko-słowackiego

Informacje o projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura bliska i … daleka ? – polsko-słowackie plenery etnograficzne

informacja o projekcieregulamin rekrutacji do projektudeklaracja uczestnictwa w projekcieI PLENERinformacja o plenerzezdjęciaII PLENERinformacja o plenerzezdjęciaIII i IV PLENERinformacje o plenerachzdjęcia plener IIIzdjęcia plener IVV PLENERinformacja o plenerzezdjęcia

PODSUMOWANIE PROJEKTU

informacja o wystawiepodsumowanie projektu

 

 

„Akademia Zapomnianych Umiejętności Babci Marysi”

Stowarzyszenie JASIENIANKI z Jasiennej

informacja o projekcieregulamin rekrutacjikarta zgłoszeniowa (dzieci)karta zgłoszeniowa (seniorzy)deklaracja uczestnictwa w projekcie (dzieci)deklaracja uczestnictwa w projekcie (seniorzy)przepisy zgromadzone przez uczestników

podsumowanie projektu