Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej Kod            33-322 Korzenna NIP             734-26-45-732 E-mail        opskorzenna@sacz.com.pl

 

Imię i NazwiskoRodzaj wykonywanej pracy         Telefon           Nr pokojuEwa BednarskaKierownik18 440 66 2628Agata GrucaGłówna Księgowa18 440 66 2628Joanna KuligKarta Dużej Rodziny, Stypendia Szkolne18 440 66 2628Bernadeta BersińskaŚwiadczenia Rodzinne18 440 66 2729Magdalena Szczerba-SkowronŚwiadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny18 440 66 2729Iwona ŁukaszczykŚwiadczenia Rodzinne18 440 66 2729Barbara  GrońŚwiadczenia Rodzinne, Świadczenie Wychowawcze18 440 66 2729Justyna BastaŚwiadczenie Wychowawcze18 440 66 3729Barbara NowakŚwiadczenia Wychowawcze 18 440 66 37   29 Teresa JurekSpecjalista pracy socjalnej, Rejon działania Niecew Wojnarowa18 440 66 2818Edyta PaciorekSpecjalista pracy socjalnej, Rejon działania Słowikowa, Janczowa, Miłkowa, Trzycierz18 440 66 2818Marzena OraczPracownik socjalny, Rejon działania Lipnica Wielka, Przemoc w Rodzinie18 440 66 2818Elżbieta GryzłoPracownik socjalny, Rejon działania Koniuszowa, Siedlce, Łyczana18 440 66 2818Danuta Dutka-BlażusiakPracownik socjalny, Rejon działania Jasienna, Łęka18 440 66 28 18Lidia OlechPracownik socjalny, Rejon działania Bukowiec, Korzenna18 440 66 2411Patryk KubiszPracownik socjalny, Rejon działania Posadowa Mogilska, Mogilno 18 440 66 2411Ewelina ZieleńAsystent Rodziny600 137 48411

 GODZINY PRACY  OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Poniedziałek 800 – 1600Wtorek – Piątek  715 – 1515 STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNESTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCHKLAUZULA INFORMACYJNA FORMY POMOCY UDZIELANE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KORZENNEJ:

ŚWIADCZENIA RODZINNE, INF. DODATKOWEŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNEŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEŚWIADCZENIE RODZICIELSKIEFUNDUSZ ALIMENTACYJNYJEDNORAZOWA ZAPOMOGAZASIŁEK PIELĘGNACYJNYASYSTENT RODZINYBANK ŻYWNOŚCIPOMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIAPRZEMOC W RODZINIESTYPENDIAZA ŻYCIEMDOBRY START

  PLIKI DO POBRANIA: OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 

 STYPENDIUM:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KORZENNA 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY STARTZAŁACZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START 

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKAOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCHOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

ZASIŁEK RODZINNY:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCHOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGOOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWYWNIOSEK O  USTALENIE  PRAWA  DO  ZASIŁKU  RODZINNEGO ORAZ  DODATKÓW  DO  ZASIŁKU  RODZINNEGOZAŁĄCZNIK  DO  WNIOSKU O  USTALENIE  PRAWA  DO  ZASIŁKU  RODZINNEGO ORAZ  DODATKÓW  DO  ZASIŁKU  RODZINNEGOOŚWIADZCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYMOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE:

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGOWNIOSEK O  USTALENIE  PRAWA  DO  ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZEGOOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTEYH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIUOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKREŚ ŚWIADCZENIOWYWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ZA ŻYCIEMWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGOWNIOSEK U USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGOWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGOWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO